IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zandwinning Westerschelde
(1999). Zandwinning Westerschelde. Ingenieursbureau Svasek: Rotterdam. 29 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Dredging; Navigational channels; Sand; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Verkennende studie en de resultaten daarvan ter onderbouwing van het RIKZ advies aan Directie Zeeland over het zandwinbeleid in de Westerschelde. Bij de studie is gekozen voor een aanpak waarbij met name het inzicht in de (veranderen) getijbeweging vergroot wordt. De studie is als volgt opgebouwd; -hoofdstuk 2 geeft een kwalitatieve beschrijving op basis van eerdere studies, inzichten en modelresultaten; -hoofdstuk 3 presenteert een gevoeligheidsanalyse met nummeriek waterbewegingsmodel; -in hoofdstuk 4 komt een kwantatieve uitwerking met box-modellen aan bod; -hoofdstuk 5 bevat conclusies en aanbevelingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top