IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsplan Westerschelde: overige inventarisaties en onderzoek
(1989). Beleidsplan Westerschelde: overige inventarisaties en onderzoek. Kerngroep Westerschelde: Middelburg. 101 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Fishery policy; Water policy; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Samenbundeling van inventarisatie- en onderzoeksgegevens ten behoeve van de ontwikkeling van een beleidsplan voor de Westerschelde. De gegevens hebben betrekking op de verscheidenen facetten en functies van het Westerscheldegebied. Achtereenvolgens komen aan de orde: scheepvaart, havens, bedrijfsactiviteiten (en mogelijkheden voor verdere beleidsontwikkeling); de uitwerking van acties t.b.v. de veiligheid; scheepvaart; recreatie; visserij; de economische onderbouwing van de kraamkamerfuctie van de Westerschelde; het voorkomen van visziekten in de Westerschelde en de relatie met de vervuiling; de zeeweringen; en de zonering van de Westerschelde-modellen en conflicten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top