IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Erosie en sedimentatie aan de schor-slikovergangen in de Westerschelde (ten Oosten van Terneuzen)
v.d. Meulen, A.; Schoor, M.M. (1988). Erosie en sedimentatie aan de schor-slikovergangen in de Westerschelde (ten Oosten van Terneuzen). IRO/Rijksuniversiteit Utrecht. Geografisch instituut: Utrecht. 73 + bijlage pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Erosion; Mud flats; Salt marshes; Sedimentation; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • v.d. Meulen, A.
  • Schoor, M.M.

Abstract
    Verslag van onderzoek naar de erosie en sedimentatie aan het buitendijks land in de Westerschelde. Onderzocht is of bij de randen van de schorgebieden in de Westerschelde erosie of sedimentatie plaatsvindt, en met welke snelheid. Tevens wordt vastgesteld wat de ruimtelijke variatie in het onderzoeksgebied is, waardoor deze variatie veroorzaakt wordt en welke factoren en processen de erosie of sedimentatie beïnvloeden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors