IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal
(2002). Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal. Zeeland Seaports: Vlissingen. 27 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Environmental effects; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    In de inspraak wordt vaak om verduidelijking gevraagd over gevolgen van de (toekomstige) status van de Kaloot als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Daarbij wordt onder andere gewezen op het conform deze richtlijnen doorlopen van een aantal stappen. Ook de Commissie M.E.R. vraagt op een aantal punten verduidelijking, onder meer met betrekking tot de vergelijking van het voorkeursalternatief en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De Vogel- en Habitatrichtlijn en de consequenties die dat heeft voor het project Westerschelde Container Terminal worden in de volledig herziene deelstudie natuur en ecologie (bijlage 2) nader besproken. De vier stappen uit de richtlijn worden in dit rapport doorlopen zoals ze ook worden genoemd in het MER.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top