IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsplan Westerschelde
(1991). Beleidsplan Westerschelde. Stuurgroep Westerschelde: Middelburg. 102 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Policies; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Om de conflicten tussen functies en activiteiten in het Westerscheldegebied duurzaam op te lossen, is een brede bestuurlijke samenwerking noodzakelijk, waarvoor de basis dient te worden gevormd door een concreet en actiegericht integraal beleidsplan. Dit plan heeft tot doel een integrale visie op het gehele Westerscheldegebied tot stand te brengen, met als invalshoek het totale functioneren van het gebied inclusief de oevers en de waterbodem. Opgemerkt wordt dat het ruimtelijk beleid en het milieubeleid in onderlinge wisselwerking elkaar wederzijds kunnen en moeten ondersteunen. De maatregelen en acties voor de lange en middellange termijn, zoals deze in het beleidsplan zijn opgenomen, zullen door de verschillende overheden worden uitgevoerd met behulp van het beschikbare bestuurlijk en juridisch instrumentarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top