IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De wadpier Arenicola marina (Polychaeta): ecologisch profiel
Bijkerk, R.; Dekker, P.I. (1991). De wadpier Arenicola marina (Polychaeta): ecologisch profiel. rdd aquatic ecosystems: Haren. 77 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Ecology; Arenicola marina (Linnaeus, 1758) [WoRMS]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bijkerk, R., more
  • Dekker, P.I.

Abstract
    Geeft aan de verspreiding van de wadpier in de Nederlandse wateren: Waddenzee en Eems-Dollard, met name bij Schiermonnikoog, Het Groninger wad, het Eems-Dollard estuarium en Balgzand; Grevelingenmeer; Veerse Meer en Westerschelde. De Arenicola marina leeft ingegraven in de bodem van eu- tot mesohaliene wateren; de bestontwikkelde bestanden bevinden zich op zandige sedimenten in de intergetijdenzône. Hij voedt zich met sediment afkomstig van het wadoppervlak. Geeft een beschrijving van de reproductie, ontwikkeling, de migratie en predatie van de wadpier. Wat betreft de populatie-ontwikkeling zijn alleen voor de westelijke Waddenzee voldoende gegevens beschikbaar om deze over de afgelopen twintig jaar te beschrijven. Ten aanzien van de eutrofiëring zijn geen publicatiesgevonden waarin een positief effect op de dichtheid of biomassa van Arenicola wordt aangetoond. Over het optreden van zware metalen, PAK's, PCB's op Arenicola is bij de huidige concentraties geen informatie gevonden. Toxiteit van olie is afhankel

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors