IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Eindverslag symposium public private partnership : goed geld voor civiel werk? : gehouden 25 april 1989 ter gelegenheid van het negentiende lustrum van het gezelschap " Practische Studie "
(1989). Eindverslag symposium public private partnership : goed geld voor civiel werk? : gehouden 25 april 1989 ter gelegenheid van het negentiende lustrum van het gezelschap " Practische Studie ". [S.n.]: Delft. 69 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Ch. J. Vos, TU Delft, schetst in zijn inleiding de rol van de civiele ingenieur en de PPP. A.M. Scheuders o.a. voorzitter Stuurgroep Projecten Infrastructuur (SPI II) gaat in op de ontwikkeling van private tunnelfinanciering. J. de Vroe van de Nationale Investeringsbank geeft weer hoe de financiële wereld aankijkt tegen PPP. H.D. Werner van Volker Stevin schetst enkele overwegingen van het bedrijfsleven bij de beslissing wel of niet deel te nemen aan PPP. J.C. Slagter geeft de visie van Verkeer en Waterstaat op deze problematiek en wijst op enkele projecten zoals westelijk Flevoland, Westerschelde oeververbinding en tunnels in de Randstad. W.G. van Hassel van Nolst Frenité staat stil bij de juridische aspecten. M.J. Loschacoff van Rijksgebouwendienst gaat in op de samenwerking toegespitst op VROM. G.J. Wolffensperger D'66 geeft een politieke visie. Tot slot een verslag van de forumdiscussie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top