IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie
(2002). Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie. Zeeland Seaports: Rotterdam. 144 pp.

Keywords
    Environmental effects; Shipping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Zeeland Seaports heeft het voornemen om op de noordelijke oever van de Westeerschelde een containeroverslagterminal voor zee- en binnenvaart nabij het Sloegebied te realiseren. Dit voornemen is een m.e.r.-plichtige activiteit op grond van de Wet milieubeheer. Het MER met de daarbijbehorende deelstudies is op 14 juni 2001 afgerond. De MER is ter inzage gelegd. Dit heeft tot vele inspraakreacties geleid, o.a. op de deelstudie Natuur en Ecologie. Geconstateerde gebreken zijn in deze herziene versie aangevuld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top