IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voortgangsrapport visstandbeheer Binnenschelde
(1989). Voortgangsrapport visstandbeheer Binnenschelde. Witteveen + Bos: Deventer. 3 + tabellen + figuren pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In april 1989 is met een zegen op de Binnenschelde gevist. Aanleiding hiervoor was het uitdunnen van de aanwezige populatie aan stekelbaars. Ondanks dat de populatie gering werd geschat is er toch besloten tot doorgang van de visserij om de volgende redenen: -de nog aanwezige stekelbaars populatie werd gezien de conditie van de dieren in staat geacht zich drastisch te kunnen vermenigvuldigen. Een uitdunning van het aantal aanwezige ouderparen leek daarom gewenst; -een visserij met een zegen in de paaitijd betekende een verstoring van de nesten, hetgeen een vermindering van het broedsucces tot gevolg zou hebben; -door een bevissing met een fijnmazige zegen zou een meer definitieve indruk van de aanwezige visstand worden verkregen. Methode van de visserij en conclusies komen verder in dit rapport aan bod.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top