IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nulsituatie-onderzoek: landfarmingsonderzoekcompartimenten voor reiniging van verontreinigde baggerspecie nabij Kreekraksluizen (Schelde-Rijnverbinding)
Bosch, C.A. (1995). Nulsituatie-onderzoek: landfarmingsonderzoekcompartimenten voor reiniging van verontreinigde baggerspecie nabij Kreekraksluizen (Schelde-Rijnverbinding). Grontmij: De Bilt. 10 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Bosch, C.A.

Abstract
    Rijkswaterstaat heeft het voornemen een viertal nieuwe compartimenten in te richten voor het reinigingen van verontreinigde baggerspecie. Dit zal geschieden d.m.v. landfarming. Doel van het onderzoek is de huidige bodemkwaliteit ter plaatse van de nieuwecompartimenten vast te leggen. Aan de hand daarvan kunnen eventuele toekomstige verontreinigingen, als gevolg van het opbrengen en bewerken van verontreinigd slib, worden vastgesteld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author