IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Benelux-knelpunten in infrastructuur in relatie tot de maritieme toegangswegen en achterlandverbindingen van de zeehavens: voortgangsrapport
(1989). Benelux-knelpunten in infrastructuur in relatie tot de maritieme toegangswegen en achterlandverbindingen van de zeehavens: voortgangsrapport. Benelux Economische Unie. Secretariaat-Generaal: Brussel. 19 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Geeft de stand van zaken t.a.v. een aantal knelpunten, t.w.: ver- betering van de toegankelijkheid via de Westerschelde van de Schel- dehavens; de aanleg van het Baalhoekkanaal; het kanaal Gent-Terneu- zen; de Westerschelde-Oeververbinding; Rijnvaart; Keersluis Zeebrug; kanaal door Zuid-Beveland; Albertkanaal; Vaarverbinding met Noord- West-Frankrijk; knelpunten inzake landwegen en spoorweginfrastruc- tuur; veiligheid; investeringen in de infrastructuur; havenontvang- installaties.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top