IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kaartering van de bodemsamenstelling van vak 18 gelegen in het mondingsgebied van de Westerschelde
(1988). Kaartering van de bodemsamenstelling van vak 18 gelegen in het mondingsgebied van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.].

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Bijlage 1 geeft een overzicht van de ligging van de bemonsteringspunten in vak 18 van het mondingsgebied van de Westerschelde. De verkregen bodemmonsters zijn geanalyseerd op humus-, kalk-, slib- en zandgehalte en de resultaten van het verrichte laboratoriumonderzoek zijn weergegeven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top