IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde Oeververbinding. Toetsontwerp: nota Tracébeschrijving
(1991). Westerschelde Oeververbinding. Toetsontwerp: nota Tracébeschrijving. WOV: Middelburg. 42 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Beschrijving van het gekozen tracé van de Westerschelde Oeververbinding (WOV), gedetailleerder weergegeven dan in de nota Voorontwerp en met een nadere argumentatie van de optimalisaties wat betreft het ontwerp, de uitvoering en de kosten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top