IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voorkomen van watervogels langs de Zeeschelde: sterk beïnvloed door de watervervuiling
Rossaert, G. (1992). Voorkomen van watervogels langs de Zeeschelde: sterk beïnvloed door de watervervuiling.. Thesis. Universiteit Gent: Gent. 28 pp.

Thesis info:
    Universiteit Gent (UGent), more

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top | Dataset 
  • Rossaert, G., more

Abstract
    Aan de hand van gegevens over de waterkwaliteit van de Schelde in de periode 1975 - 1989 wordt het verband onderzocht tussen watervervuiling en getalsverloop van watervogels die fourageren op de slikken en schorren van het zoetwaterintergetijdengebied. Er werd een positieve correlatie vastgesteld, maar door het ontbreken van gegevens over de macrozoobenthos kon een causaal verband niet bewezen worden.

Dataset
  • Occurence of aquatic birds along the Zeeschelde between 1975 and 1989: strongly influenced by water quality, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author | Dataset