IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Transport van gevaarlijke stoffen in VTS-wateren: het transport met zeeschepen van enkele vloeibaar gemaakte gasvormige stoffen in het verwerkingsgebied van het Vessel Traffic Service-Scheldemonden
Prins, J.W.P. (1995). Transport van gevaarlijke stoffen in VTS-wateren: het transport met zeeschepen van enkele vloeibaar gemaakte gasvormige stoffen in het verwerkingsgebied van het Vessel Traffic Service-Scheldemonden. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Gent. 218 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Prins, J.W.P., more

Abstract
    Doctoraalscriptie waarin vanuit drie invalshoeken (verkeer en vervoer, veiligheid en scheepvaart, recht en bestuur) wordt ingegaan op het maritieme transport van giftige gassen, zoals ammoniak, en brandbare gassen, zoals butaan en propaan, over de Westerschelde. Gebleken is dat het vervoer van deze gassen hoge risico's veroorzaakt. Aan de hand van tabellen, grafieken, kaarten en modellen wordt een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een aanvullend maritiem veiligheidsbeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author