IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Tracénota / Milieueffectrapport Rijksweg 61, gedeelte Ter Hole - Terneuzen
(1992). Tracénota / Milieueffectrapport Rijksweg 61, gedeelte Ter Hole - Terneuzen. Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 390 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Het traject van Rijksweg 61 (RW61) door Zeeuws-Vlaanderen tussen Ter Hole en Terneuzen voldoet niet aan de eisen van een landelijke hoofdverbinding. Het voert door de bebouwde kom van Zaamslag en Zaamslagveer en langs de kern Stoppelsdijkveer. Verandering in dit trace moet leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid, het woonklimaat en leefklimaat. Op grond van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene is voor de aanpassing een milieu-effectrapportage (mer) vereist. De m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan de tracevaststellingsprocedure van de (voorlopige) Raad voor Verkeer en Waterstaat. Bij de aanvang van de studie bestond er onzekerheid over de aanleg en locatie van de vaste oeververbinding over de Westerschelde. Daarom wordt er rekening gehouden met het ontbreken van een WOV en de aanleg van een WOV ten westen van Terneuzen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top