IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stras : Inventarisatie Strategisch Scheldegebied bij Rijkswaterstaat
van Ast, J.A.; Korver - Alzerda, L. (1994). Stras : Inventarisatie Strategisch Scheldegebied bij Rijkswaterstaat. [S.n.]: Rotterdam. 33 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Ast, J.A.
  • Korver - Alzerda, L.

Abstract
    De directie Zeeland van Rijkswaterstaat tracht een grensoverschrijdende aanpak voor de sanering van het Scheldestroomgebied te realiseren in samenwerking met de andere oeverstaten België (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) en Frankrijk. Strategisch Scheldebeheer wordt één van de speerpunten voor de komende jaren. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is voorstander van een Internationale beheersorganisatie. Een strategie ontbreekt echter. In het onderhavige rapport vonden hiervoor de bouwstenen aangedragen. Het onderzoek (STRAS) heeft tot doel het beleid ten aanzien van de Schelde en de wijze waarop RWS dat denkt uit te voeren te inventariseren. Dit gebeurt door interpretatie van interviews met achtien respondenten van betrokken onderdelen van het Ministerie - Daarnaast is de mening opgetekend van twee Vlaamse scheepvaartdeskundigen. Het laatste hoofdstuk bevat conclusies en aanbevelingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors