IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

SCHAR: de Schelde en handhaving regelgeving in Vlaanderen en Nederland
van Ast, J.A.; Kolver-Alzerda, L. (1993). SCHAR: de Schelde en handhaving regelgeving in Vlaanderen en Nederland. Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde, Erasmus Universiteit Rotterdam: Rotterdam. ISBN 9071756246. 111 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Ast, J.A.
  • Kolver-Alzerda, L.

Abstract
    Het SCHAR-onderzoek is opgesteld om de tot standkoming van een internationale handhavingsstructuur betreffende milieuregelgeving in het Scheldegebied te bevorderen. Het verslag stelt vast welke plaats directe regulering inneemt in het beleidsinstrumentarium van de overheid. Vervolgens wordt nadere aandacht geschonken aan de voor dit onderzoek meest relevante schakel, de handhaving. Bekeken wordt de manier waarop Nederland en Belgie vormgeven aan handhaving. Tot slot komt aan de orde handhaving van milieuregels in het Scheldegebied.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors