IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsplan Westerschelde actieplan juli 1995
(1995). Beleidsplan Westerschelde actieplan juli 1995. [S.n.]: Middelburg. 9 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Aan de orde komen acties met betrekking o.a.: scheepvaart- en zeehavenactiviteiten; zuurstof- en nutriëntenhuishouding; microverontreinigingen; de waterbodem; de morfologische structuur en dynamiek; recreatie; visserij; waterkeringen; uit te voeren onderzoek

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top