IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Eerste tussenrapportage : WOV Westerschelde Oeververbinding : project tracé 3
Hoogenraad, W.J. (1993). Eerste tussenrapportage : WOV Westerschelde Oeververbinding : project tracé 3. Projectgroep selectie projectbureau WOV: Rilland. 10 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Hoogenraad, W.J.

Abstract
    Het onderzoek is verricht om te kijken of ontwerpmethoden voor lichtbeton conform de Voorschriften Beton VB 1974/1984 wel tot een voldoende veiligheidsniveau leiden. Na een summier overzicht van materiaalaspecten is nader ingegaan op constructief gedrag. Het verschil tussen grind- en lichtbeton is bestudeerd aan de hand van spanningspotentialen in een uitkragende betonnen balk. Dit is gevisualiseerd m.b.v. kleurenfoto's van de optredende potentiaalvelden. Ook voor de drukregel van een kokerliggerbrug zijn spanningspotentialen geanalyseerd. Omdat dwarskracht een belangrijk aspect is, zijn tevens enkele oriënterende berekeningen uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat het veiligheidsniveau van bestaande constructies in lichtbeton lager is dan bij het ontwerp voorzien, in die gevallen dat de dwarskracht een niet te verwaarlozen rol speelt. Het rapport wordt besloten met aanbevelingen voor verbeterde controleberekeningen en met aanbevelingen voor verder onderzoek.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author