IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hulpverleningsmogelijkheden in spoorwegtunnels bestemd voor goederenvervoer: definitief (30 juni 2001)
Rosmuller, N.; van den Brand, R.; Helsloot, I. (2001). Hulpverleningsmogelijkheden in spoorwegtunnels bestemd voor goederenvervoer: definitief (30 juni 2001). NIBRA: Arnhem. 53 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Fire prevention; Transportation; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Rosmuller, N.
  • van den Brand, R.
  • Helsloot, I.

Abstract
    Bij grote infrastructurele projecten in Nederland worden steeds meer tunnels toegepast. Te denken valt aan de Hogesnelheidslijn (HSL Zuid), de Betuweroute en de Westerscheldetunnel. Tussen met name ontwerpers en hulpverleners worden intensieve discussies gevoerd over de veiligheid van tunnels. Na inleiding en onderzoeksopzet worden de bevindingen gepresenteerd van een viertal incidenten (Kanaaltunnel, Leinebuschtunnel, Mont Blanctunnel en Tauertunnel). Daarna wordt behandelt de opzet en resultaten van de simulatiesessies, gevolgd door het verloop van een brandscenario geconfronteerd met het te verwachten verloop van primaire brandweerprocessen. Tenslotte wordt de vraag beantwoord wat bij welke (typen) calamiteiten in spoortunnels uitsluitend bestemd voor goederenvervoer de hulpverleningsmogelijkheden voor de brandweer zijn. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: recente ongevallen in tunnels geven weinig hulp voor effectief optreden van de brandweer; een viertal gevaarmechanismen is primair van belan

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors