IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen Schelde-Rijnverbinding: verslag modelonderzoek
van de Kaa, E.J. (1974). Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen Schelde-Rijnverbinding: verslag modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 62 + figuren + tabellen + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Models; Shipping; Ships; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van de Kaa, E.J.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author