IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Scheepvaart op de Westerschelde
Scheele, R.J.; Boormans, J.C. (1986). Scheepvaart op de Westerschelde. Westerschelde studies, 5. Rijksuniversiteit Utrecht/Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren: Utrecht/Middelburg. 44 + bijlagen pp.
Part of: Westerschelde studies. Coördinatiecentrum Westerschelde Studies: Utrecht, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Scheele, R.J., more
  • Boormans, J.C.

Abstract
    In het onderzoek naar de scheepvaartbewegingen op de Westerschelde wordt o.a. bezien in hoeverre zich algemene ontwikkelingen in de scheepvaart voordoen en welke consequenties dit heeft op de scheepvaartontwikkeling in de Westerschelde. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de bevaarbaarheid van de Westerschelde voor schepen die Antwerpen of Gent aandoen en de wens van deze havens grotere schepen te ontvangen. Vervolgens wordt ingegaan op de economische structuur van beide havens, de ontwikkelingen in het maritieme wereldvervoer, goederenoverslag in beide havens en de tonnagestructuur van Antwerpen, in vergelijking met Rotterdam. De algemene conclusie is dat het streven van de havens naar het kunnen ontvangen van grote schepen in de huidige economische context steeds meer vraagtekens oproept en ook de rentabiliteit van capaciteitsuitbreiding van havens lijkt steeds meer in het geding te komen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors