IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole
(1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Het gedeelte Terneuzen-Ter Hole van rijksweg 61 (RW61) verkeersonveilig en ongunstig voor woon- en leefmilieu daar het is opengesteld voor zowel snelverkeer als langzaam (landbouw)verkeer en door de bebouwde kommen voert Zaamslag, Zaamslagveer en Stoppeldijkveer. Bij de projectstudie tot ombouw van dit wegdeel tot autoweg wordt de MER-procedure toegepast. Probleemstelling, doel en gevolgen voor het milieu van de voorgenomen ombouw wordt gezien in het licht van het al dan niet aanleggen van een oeververbinding over de Westerschelde, Voorts behandelt het MER de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven en varianten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top