IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zandbalans Westerschelde 1965 -'70-'75-'80-'85
Van den Berg, J.H.; Schouten, D.; van Westenbrugge, C.J. (1991). Zandbalans Westerschelde 1965 -'70-'75-'80-'85. Notities NWL, 91.36. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 38 + bijlage pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Computer programs; Sand; Sediment transport; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Van den Berg, J.H., more
  • Schouten, D.
  • van Westenbrugge, C.J.

Abstract
    Van de Westerschelde en haar buitendelta zijn inhoudsberekeningen uitgevoerd voor de jaren 1965, 1970, 1975, 1980 en 1985. Deze zijn uitgevoerd met een computerprogramma op basis van een tot vierkantennetten van 200 X 200 m geschematiseerde bodemliggingen. Aan de orde komen, de berekeningsprocedures, keuzemogelijkheden van de inhoudsberekeningen en de betrouwbaarheid van de gegevens. Verder worden de opgetredeninhoudsveranderingen geanalyseerd, waarbij ingegaan wordt op de historische evolutie van het estuarium en de invloed van het baggerwerk in de afgelopen decennia

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors