IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Dynamiek van microphytobenthos in het Westerschelde-estuarium
de Jong, D.J.; De Jonge, V.N. (1994). Dynamiek van microphytobenthos in het Westerschelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, OS-94.806x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Biomass; Chlorophylls; Phytobenthos; Primary production; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Jong, D.J., more
  • De Jonge, V.N., more

Abstract
    In het estuarium van de Westerschelde zijn in 1991-1992 metingen verricht om de dynamiek in de biomassa van het microphytobenthos te bepalen in zowel de tijd als de ruimte. Daarnaast zijn de relaties onderzocht tussen de jaargemiddelde biomassa van het microphytobenthos en de hoogteligging en de sedimentsamenstelling.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors