IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2004 : op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000
Bergwerff, J.W.; Groeneweg, A.H. (2005). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2004 : op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000. AGI-Rapport, AGI-2005-GSMH-027. GEO-Informatie Nederland (GIN): Delft. 33 pp.
Part of: AGI-Rapport. Adviesdienst Geo-Informatica en ICT (AGI): Delft, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aerial photographs; Geomorphology; Maps; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bergwerff, J.W.
  • Groeneweg, A.H.

Abstract
    In opdracht van de directie Zeeland is door de adviesdienst voor Geoinformatie en ICT een geomorfologische kartering uitgevoerd van de Westerschelde. Het gekarteerde gebied loopt van de lijn Vlissingen-Breskens stroomopwaarts tot de Nederlands Belgische grens. Het betreft het gehele intergetijdegebied, d.w.z. alle platen, slikken en schoren van dijkvoet tot dijkvoet. De geomorfologische kartering dient als basisinformatie voor de monitoring om de effecten voortvloeiend uit de baggerwerkzaamheden ten behoeve van de verdieping van de vaargeul van de Westerschelde in beeld te brengen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors