IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Risico's van het vervoer van olie en vloeibare toxische stoffen: een eerste verkenning in verband met de verdieping van de Westerschelde
Stortelder, P.B.M.; Holland, A.M.B.M. (1985). Risico's van het vervoer van olie en vloeibare toxische stoffen: een eerste verkenning in verband met de verdieping van de Westerschelde. Nota DDMI, 84.07. Rijkswaterstaat, Deltadienst: Middelburg. 42 pp.
Part of: Nota DDMI. DDMI, Afd. Aanpassing Waterhuishouding: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Oil spills; Toxicants; Transport; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    Deepening; Verdieping

Authors  Top 
  • Stortelder, P.B.M.
  • Holland, A.M.B.M., more

Abstract
    In verband met de studies naar de verdieping van de Westerschelde is de vraag gesteld of ten gevolge van deze verdieping de risico's m.b.t. veiligheid en milieu, die gepaard gaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen, toenemen. Hierbij wordt gedacht aan de grotere risico's bij een intensiever scheepvaartverkeer en bij toename van de ladinggrootte. In deze nota wordt een eerste verkenning gemaakt m.b.t. de mogelijke risico's voor het milieu van de Westerschelde in de huidige situatie bij het vervoer van de stofcategorieën : olie(-produkten) ; vloeibare toxische stoffen. De studie beperkt zich tot het vervoer in zeeschepen. M.b.t. beide stofcategorieën wordt in deze nota achtereenvolgens aandacht geschonken aan de omvang van het vervoer, grootte van de lading, de kans op calamiteiten, de verspreiding en afbraak van de betreffende stoffen, de gevolgen voor het milieu en aanbevelingen m.b.t. nader onderzoek.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors