IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: gebruikershandleiding
(1991). Waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: gebruikershandleiding. SAWES notitie, 91.02. Waterloopkundig Laboratorium | WL: Delft. 31+ bijlagen pp.
Part of: SAWES notitie. SAWES: Utrecht, more

Available in

Keywords
    Computer programs; Models; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Deze gebruikershandleiding behoort bij het SAWES waterkwaliteitsmodel, bestaande uit het basismodel voor stoftransport DELWAQ, modules van het chemisch evenwichtsmodel CHARON, de module DYNAMO voor phytoplankton processen en verschillende voor- en nabewerkingsprocessen. Het SAWES waterkwaliteitsmodel is bedoeld om de invloed van verschillende beheersscenario's op de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit in het Schelde-estuarium na te gaan. Het SAWES-model berekent de waterkwaliteit in termen van concentraties van de gemodelleerde stoffen, te weten zuurstof, BOD, organisch en anorganisch stikstof, phytoplankton en zware metalen. De gehalten zware metalen aan het bodemmateriaal bepalen de bodemkwaliteit.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top