IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Definitiestudie Westerscheldemond: KUST2005
Israël, C.G. (2001). Definitiestudie Westerscheldemond: KUST2005. Werkdocument RIKZ, OS/2001.102x. RIKZ: Middelburg. 25 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Coast defences; Coastal zone management; Sediments; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Israël, C.G.

Abstract
    In deze definitiestudie worden de beheersproblemen van Directie Zeeland geïnventariseerd en geanalyseerd. Deze probleemanalyse heeft geleid tot de volgende specifieke einddoelen: Bepalen in hoeverre de Westerschelde en de monding als één morfologisch systeem beschouwd kunnen worden ; Bepalen netto-sedimenttransportpaden in de Westerscheldemond ; Bepalen gevolgen van grootschalige ingrepen in de Westerscheldemond op de morfologische ontwikkeling van het systeem.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author