IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Afstudeerproject - Geulwandsuppletie Oostgat Westerschelde: deel 1: voorstudie
Hordijk, D. (2002). Afstudeerproject - Geulwandsuppletie Oostgat Westerschelde: deel 1: voorstudie. MSc Thesis. Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek: Delft. 71 pp.

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Modelling; Sand; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Hordijk, D.

Abstract
    Bestudeert het gedrag van de geulwandsuppletie en de verspreiding van glauconiethoudend zand onder invloed van de getijdestroom in het Oostgat. Vervolgens is de geulwand (met en zonder suppletie) gemodelleerd met behulp van het softwarepakket Delft 3D. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de Medusa-surveys. Voorafgaand is voorstudie verricht naar de morfologische ontwikkelingen in de Westerscheldemond, het gedrag van het Oostgat gedurende de afgelopen decennia, de MEDUSA-meettcheniek, de representatieviteit van het tracemateriaal en de verschillende typen zandsuppleties.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author