IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Parameteranalyse-module ten behoeve van het LIFE-instrumentarium Schelde-estuarium: testrapport
Ouboter, M.R.L.; ten Brummelhuis, P.G.J. (1995). Parameteranalyse-module ten behoeve van het LIFE-instrumentarium Schelde-estuarium: testrapport. Waterloopkundig Laboratorium | WL: Delft. 11 + bijlagen + figuren pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Ouboter, M.R.L., more
  • ten Brummelhuis, P.G.J.

Abstract
    Rapport waarin het technisch detailontwerp van een parameter-analyse ter uitbreiding van het LIFE-instrumentarium beschreven wordt. Met deze module kan de DELWAQ4-gebruiker diverse proces-parameters en schalingsfactoren voor belastingen bepalen zodat, bij gegeven waterbeweging, slibtransport en procesformuleringen, een bepaalde set veldmetingen zo goed mogelijk gereproduceerd wordt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors