IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verspreiding en habitatvoorkeur van eenden en steltlopers in Ooster- en Westerschelde: op basis van laagwater vogelkartering in januari en februari 1990
van Kleunen, A. (1999). Verspreiding en habitatvoorkeur van eenden en steltlopers in Ooster- en Westerschelde: op basis van laagwater vogelkartering in januari en februari 1990. Werkdocument RIKZ, OS/2000.806X. RIKZ: Middelburg. 111 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    Aquatic birds; Distribution; Fauna; Habitat; Intertidal environment; Mapping; Anatidae [WoRMS]; ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Kleunen, A.

Abstract
    In januari en februari 1990 zijn de intergetijdegebieden van de Ooster- en Westerschelde integraal geteld op watervogels. Het doel van de telling was om inzicht te krijgen in de aantallen vogels die foerageren op de intergetijdegebieden en spreiding van dichtheden van vogels op intergetijdegebieden en gebiedseigenschappen van de intergetijdegebieden die de dichtheden bepalen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author