IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie
(1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp.

Available in

Keywords
    Dredge spoil; Environmental effects; Navigational channels; Shipping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Om de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te garanderen, moet er regelmatig in de vaargeul van de Westerschelde gebaggerd worden. Voor het afgeven van een vergunning om baggerspecie te kunnen storten, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. In de startnotitie wordt kort beschreven wat de noodzaak van het storten van baggerspecie is, hoe en waar het storten zal plaatsvinden en welke alternatieven voor de uitvoering van het storten zullen worden uitgewerkt. Daarnaast wordt globaal aangegeven welke effecten van het storten kunnen worden verwacht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top