IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project: eindrapport
de Groot, K. (2002). Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project: eindrapport. Resource Analysis: Delft. 35 + bijlagen pp.

Available in Author 
Document type: Final report

Keywords
    Dredging; Navigational channels; Marine; Brackish water

Project Top | Author 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Author  Top 
  • de Groot, K.

Abstract
    Doel van deze studie is het in kaart brengen, karakteriseren en analyseren van de actoren (visie en belang, informatiebehoefte, inzicht in denkproces, etc.) die invloed ondervinden van het MOVE evaluatierapport 2003 om zo door anticipatie, op basis van een analyse van de verzamelde informatie en aanbevelingen die daaruit voortvloeien, een rapport te kunnen schrijven dat beter voldoet aan de bestaande informatiebehoeften (qua onderbouwing, formulering, compleetheid, manier van presenteren, etc.).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author