IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Eerste datarapport SAWES / herhaling SAWES
Deayaldeen, S. (1996). Eerste datarapport SAWES / herhaling SAWES. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 4 pp.

Keywords
    Water management; Water pollution; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Deayaldeen, S.

Abstract
    In dit werkdocument zijn de eerste analyse-resultaten van het SAWES onderzoek van 1987 vergeleken met die van de herhaling van dit onderzoek daterend uit 1995. Beide bemonsteringen hebben tot doel te bepalen hoe de processen van de gemodelleerde stoffen verlopen in het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium(WKMSE). Dit model is de opvolger van het voormalige SAWES-model (Systeem Analyse Westerschelde). Het in 1987 voor het SAWES model uitgevoerde onderzoek naar de nutriënten concentraties en de gehaltes van opgeloste en particulier gebonden micro-verontreinigingen heeft gediend om de processen te beschrijven die een rol spelen in de concentratie-opbouw in water zwevend stof en bodem. Inmiddels is de waterkwaliteit veranderd als gevolg van saneringen in de belasting. Dat kan betekenen dat de processen nu ook anders verlopen, en om dat te controleren is het onderzoek van 1987 en 1995 opnieuw uitgevoerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author