IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Plan van aanpak MOVE: toeleverende studies aan het MOVE evaluatierapport 2003: evaluatierapport 2003
Dauwe, B.; Peters, B. (2003). Plan van aanpak MOVE: toeleverende studies aan het MOVE evaluatierapport 2003: evaluatierapport 2003. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 25 (7) pp.

Keywords
    Coastal engineering; Dredging; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Authors  Top 
  • Dauwe, B., more
  • Peters, B.

Abstract
    Het evaluatierapport beoogt inzicht te geven in de gevolgen van de verruiming 48'/43' van de vaarweg, het moet de kennis over het Westerschelde systeem ten aanzien van fysische, biologische en chemische kennis vergroten, en een objectief beeld geven op basis van beschikbare gegevens of de doelstelling van het huidige beleid gerealiseerd is. Dit om de bagger-, stort-, en zandwinstrategie waar nodig te kunnen bijsturen of beleid aan te kunnen passen, meer kennis te hebben over het systeem, en meer inzicht te verkrijgen in wat de gevolgen van de verruiming 48'/43' zijn voor de Westerschelde, om op basis hiervan beleidskeuzes te kunnen maken voor de toekomst, hierbij valt te denken aan een verdere verruiming van de vaarweg.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors