IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kwalitatieve inventarisatie van bronnen van diffuse probleemstoffen in de Zeeuwse zoute Rijkswateren : concept versie
Phernambucq, A.J.W. (1999). Kwalitatieve inventarisatie van bronnen van diffuse probleemstoffen in de Zeeuwse zoute Rijkswateren : concept versie. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 pp.

Keywords
    Water pollution; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Phernambucq, A.J.W., more

Abstract
    Dit document is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat een kwalitatieve inventarisatie van bronnen van emissies voor de in het eerder onderzoek onderzochte potentiële diffuse probleemstoffen. Het tweede deel betreft een aanzet tot een kwantitatieve inventarisatie van bronnen en emissie van Cu en PAK's in de Westerschelde

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author