IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kwaliteitstoets OOSTWEST: Westerschelde
(1996). Kwaliteitstoets OOSTWEST: Westerschelde. Waterloopkundig Laboratorium | WL: Delft. 33 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Dredging; Environmental effects; Physical properties; Stream functions; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Abstract
    Naar aanleiding van een studie naar het fysisch functioneren van het Schelde-estuarium worden de volgende twee onderwerpen behandeld: 1: Basiskennis en processen, met daarbij de volgende aandachtspunten: verlanding ; invloed baggeren en storten op het fysisch functioneren ; invloed baggeren en storten op de ecologie, 2: Oplossingsrichtingen, met de aandachtspunten: ontpolderen ; verder weg brengen van baggerspecie en zandwining.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top