IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De waterbodem in het Schelde-stroomgebied: onderzoek naar de kwaliteit van waterbodems en het waterbodembeleid in Frankrijk, België en Nederland
van Dijk, M.P. (1993). De waterbodem in het Schelde-stroomgebied: onderzoek naar de kwaliteit van waterbodems en het waterbodembeleid in Frankrijk, België en Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 47 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Pollution; Soils; Water policy; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    Water bottom; Waterbodem; Waterbodembeheer

Author  Top 
  • van Dijk, M.P.

Abstract
    Het verslag bevat een onderzoek naar de kwaliteit van waterbodems in het stroomgebied van de Schelde en het waterbodembeleid in Frankrijk, België en Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de Internationale Schelde Groep (ISG) en heeft voornamelijk betrekking op het voorkomen van de zware metalen cadmium, koper en zink. De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van histogrammen en overzichtskaarten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author