IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een analyse van stroom- en sedimenttransportmetingen in het oostelijk deel van de Westerschelde
Jeuken, M.-C.J.L. (1992). Een analyse van stroom- en sedimenttransportmetingen in het oostelijk deel van de Westerschelde. Notities NWL, 92.17. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 35 + figuren + bijlagen pp.
Part of: Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    Current measurement; Sediment transport; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Jeuken, M.-C.J.L., more

Abstract
    Geeft een analyse van stroommetingen en sedimenttransportmetingen in de Westerschelde, gebaseerd op metingen die in 1990 uitgevoerd zijn in het kader van het Oostwest-project. de metingen zijn verricht in: Zuidergat, Overloop van Valkenisse, Bocht van Walsoorden, Schaar van Valkenisse, Zimmermangeul en Schaar van Waarden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author