IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geografische Informatie Systeem Projekt Schoon: waterkwaliteit Schelde-estuarium (periode 1980-1991)
Westerink, R.M. (1993). Geografische Informatie Systeem Projekt Schoon: waterkwaliteit Schelde-estuarium (periode 1980-1991). Notitie GWWS, 93.009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 22 + bijlagen pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Author 

Keywords
    GIS; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Westerink, R.M.

Abstract
    Beschrijft het Geografisch Informatie Systeem dat voor het project SCHOON is ontwikkeld. Dit GIS dient om gegevens betreffende de belasting op en de concentraties in het Schelde estuarium (Westerschelde) tussen Rupelmonde en Vlissingenop te slaan en weer te geven in de vorm van kaarten, grafieken, histogrammen en tabellen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author