IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herstel Natuur Westerschelde
(1996). Herstel Natuur Westerschelde. Heidemij Advies: The Netherlands. 27 + projectenbundel + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Models; Recovery; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    Nature development; Natuurontwikkeling; Broadening; Verruiming

Abstract
    In het verdrag tussen Nederland en Belgie dat de verdieping (verruiming) van de vaargeul in de Westerschelde regelt, is bepaald dat het verlies aan natuurwaarden moet worden gecompenseerd. Daarbij wordt gedacht aan verlies van schorren en slikken, verlies aan diversiteit van milieutypen, verlies aan natuurlijke dynamiek en toename van het zwevende stofgehalte. In totaal zullen 60 hectare schor, 40 hectare slik en 375 hectare ondiep water in de komende 25 jaar verloren gaan. De alternatievennota is een discussiestuk waarmee het Bestuurlijk Overleg Westerschelde in overleg kan treden met belangenorganisaties en burgers. Het geeft een overzicht en beoordeling van de mogelijke maatregelen om het natuurverlies te compenseren. Ook wordt het interactieve model NATWEST geintroduceerd. De projectenbundel geeft een volledig overzicht van de geselecteerde projecten. Deze kunnen zijn : natuurontwikkeling door ontpolderen, buitendijkse maatregelen of binnendijkse natuurontwikkeling.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top