IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Slibkaart Westerschelde
van Essen, K.; Hartholt, H. (1998). Slibkaart Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-98.150X. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 10 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Maps; Mud; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Essen, K.
  • Hartholt, H., more

Abstract
    Bij het RIKZ wordt in het kader van de projecten HABIMAP en ECOTOPEN*GIS gewerkt aan methoden om ecologische kaarten voor respectievelijk Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee en Noordzee te maken. Hiervoor zijn kaarten nodig van alle omstandigheden die invloed uitoefenen op het voorkomen van een organisme op een bepaalde plaats en -tijdstip in kaart gebracht. Dit document beschrijft hoe de slibkaart voor de Westerschelde is vervaardigd. In dit stuk wordt de toepassing van de verschillende interpolatietechnieken beschreven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors