IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het berekenen van nutriënt- en lichtlimitatie op de primaire productie voor het maken van pelagische ecotopenkaarten: toepassing Westerschelde
Baretta-Bakker, J.G. (2002). Het berekenen van nutriënt- en lichtlimitatie op de primaire productie voor het maken van pelagische ecotopenkaarten: toepassing Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS/2003.109X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 10 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Nutrients (mineral); Pelagic environment; Pollution; Primary production; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Baretta-Bakker, J.G.

Abstract
    In het kader van het RIKZ-project WONS-ecotopen is na de ontwikkeling van een benthisch ecotopenstelsel begonnen aan een pelagisch ecotopenstelsel. Een pelagisch ecotoop kan gekenmerkt worden door abiotische, biotische en antropogene condities. In dit document wordt ingegaan op de primaire productie en de limitatie hiervan door licht en nutriënten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author