IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Scheepsongevallen op de Westerschelde over de periode 1966 t/m 1978
Peters, B. (1981). Scheepsongevallen op de Westerschelde over de periode 1966 t/m 1978. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK): Dordrecht. 52 + figuren + tabellen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Peters, B.

Abstract
    In dit rapport wordt verslag gedaan van een uitgebreide analyse van de scheepsongevallen in het Westerscheldegebied van de loodsposten Steenbank en Wielingen tot de Zandvlietsluis over het tijdvak 1966 t/m 1978. Het onderzoek had als doel het verkrijgen van inzicht in de veiligheidssituatie op de Westerschelde, mede in relatie tot vergelijkbare vaarwegen; het opsporen van (mogelijke) verkeerskundige oorzaken van de ongevallen (infrastructuur, uitrusting van schepen, menselijke factoren); het signaleren van ongevalsconcentratiepunten en het opbouwen van een gegevensbestand van de ongevallen op de Westerschelde dat voldoende omvangrijk en complex is om te kunnen dienen als basis voor statistische analyses van de verkeersveiligheid, voor risico-analyses enz.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author