IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kruinhoogten Buitenhaven Vlissingen: herberekening kruinhoogten naar aanleiding van nieuwe basispeilen en verbeterde golfoploopberekeningen
Tonneijck, M.R. (1994). Kruinhoogten Buitenhaven Vlissingen: herberekening kruinhoogten naar aanleiding van nieuwe basispeilen en verbeterde golfoploopberekeningen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft. 14 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Tonneijck, M.R.

Abstract
    De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) heeft de benodigde kruinhoogten voor de waterkering rond de Buitenhaven Vlissingen opnieuw vastgesteld. Op grond van de nieuwe basispeilen 1993 en nieuwe methoden voor golfoploopbepaling werden lagere kruinhoogten verwacht. In eerdere fasen hadden de Dienst Getijdewateren (DGW) en DWW reeds kruinhoogten vastgesteld. De kruinhoogten zijn bepaald met het in Zeeland gebruikelijke 2% golfoploopcriterium; tevens wordt voor het westelijk Westerscheldegebied een minimale waakhoogte van 1,00 m aangehouden. Door de helling van het buitentalud te optimaliseren, kan worden gekozen voor een dijkprofiel met een zo klein mogelijk ruimtebeslag. Het hoog gelegen fabrieksterrein tussen de haven en de waterkering heeft als voorland weinig invloed op de golfoploop en behoeft om die reden dan ook geen speciale aandacht in het beheer.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author