IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Een ecotoxicologische database voor de belangrijkste in het Schelde-estuarium voorkomende toxicanten
Kaag, N.H.B.M. (1991). Een ecotoxicologische database voor de belangrijkste in het Schelde-estuarium voorkomende toxicanten. Notitie GWWS, 91.13010. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 46 + bijlagen pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in Author 

Keywords
    Data collections; Ecotoxicology; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Kaag, N.H.B.M., more

Abstract
    In het onderzoek naar de vervuiling van het Schelde-estuarium, het project SAWES (Systeem Analyse WESterschelde), is een betrouwbare dataset opgebouwd van gehalten van toxicanten in water en in het zwevende stof. Voor een ecotoxicologische risicoschatting is een beoordeling van de waterkwaliteitsgegevens nodig op basis van toxiciteitsgegevens uit de literatuur. Hiervoor is een research in het AQUIRE databestand (Aquatic Information Retrieval Data Base) van het US-EPA (US Environmental Protection Agency) uitgevoerd, aangevuld met een literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek was gericht op effecten bij estuariene en mariene waterorganismen, zodat de toxiciteitsgegevens goed vergeleken kunnen worden met de veldsituatie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author