IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toxiciteit van sediment uit het Schelde-estuarium: resultaten van bioassays met oesterlarven
Stronkhorst, J.; van den Hurk, P. (1990). Toxiciteit van sediment uit het Schelde-estuarium: resultaten van bioassays met oesterlarven. Notitie GWWS, 90.087. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 5 pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Bioassays; Ecotoxicology; Sediments; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Stronkhorst, J., more
  • van den Hurk, P.

Abstract
    De toxiciteit van sedimenten uit het Schelde-estuarium is getest met oesterlarven volgens een standaardmethode. Naar aanleiding van onderzoek naar sediment uit de Schelde en de Westerschelde, dat is uitgevoerd in het veldlaboratorium Jacobahaven blijkt dat de concentraties van diverse verontreinigingen (PAK's, PCB's, pesticiden) in het sediment stroomopwaarts (van west naar oost) toeneemt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors