IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Habitat arealen in de Westerschelde: veranderingen tussen 1960 en 1990 en een prognose voor de toestand na de komende verdieping
Vroon, J.H.; Storm, C.; Uit den Bogaard; Coosen, J. (1996). Habitat arealen in de Westerschelde: veranderingen tussen 1960 en 1990 en een prognose voor de toestand na de komende verdieping. Werkdocument RIKZ, AB-96.815x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Channels; Dredging; Ecology; Habitat; Mud flats; Salt marshes; Tidal flats; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Vroon, J.H., more
  • Storm, C.
  • Uit den Bogaard
  • Coosen, J., more

Abstract
    Bevat een definitieve versie van de arealen-tabel en een prognose voor de toestand na de verdieping van de Westerschelde. Allereerst worden de arealen, zoals berekend via de GIS-bestanden, van de toestand in 1960 en 1990 weergegeven (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de ontwikkeling tussen 1960 en 1990 per habitat beschreven (hoofdstuk 3). Tot slot wordt geprobeerd uit de waargenomen trends een zo gefundeerd mogelijke voorspelling te doen voor de komende 25 jaar over de gevolgen van de verdieping (hoofdstuk 4). In bijlage 2 wordt de habitat oppervlakteberekening nader uiteengezet.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors